Reisebetingelser

Nedenfor følger generelle reisevilkår for Escape Travel AS. Disse vilkår gjelder for alle gruppereiser med mindre det foreligger særskilte reisevilkår for den aktuelle turen. På reiser med særskilte vilkår vil disse tydelig fremkomme sammen med turpresentasjonen på www.naturistreiser.no og i turens program.

Påmelding
Påmelding kan skje elektronisk via vår nettside, via e-post eller pr. telefon med en av våre reisekonsulenter. Avtalen mellom partene anses inngått ved bekreftet bestilling og innebærer aksept av turens reisevilkår. Alle har fordel av at påmeldingen skjer så tidlig som mulig. Noen turer har påmeldingsfrist som er angitt i turens program. Påmeldinger etter fristen vil vi forsøke å følge opp. Ta i så fall kontakt for å høre om ledige plasser. For gjester som reiser alene og ønsker dobbeltrom vil vi så langt som mulig tilrettelegge for romdeling.

Depositum og sluttbetaling
Etter bestilling av reisen vil du få tilsendt en reisebekreftelse/faktura. Depositumet, kr 2000 pr. person for turer i Europa og kr 3000 for turer i verden for øvrig, må innbetales innen syv dager. Sluttbeløpet forfaller til betaling 65 dager før avreise. I særskilte tilfeller kan betalingsforpliktelser til underleverandører medføre høyere depositumsbeløp, og i enkelte tilfeller er ikke depositumet refunderbart. Dette vil i så fall være oppgitt på nettsiden og i turprogrammet. Reisedokumentene sendes cirka to uker før avreise.

Avbestilling ved force majeure
Reisen kan avbestilles dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14 dager før reisen tar til, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles, og det er rimelig grunn til å anta at disse forhold også vil gjøre seg gjeldende når reisen skal ta til. Slik avbestilling betinger at Utenriksdepartementets i sine reiseråd advarer mot å reise til det/de aktuelle reisemål. Ved avbestilling av årsaker nevnt foran, tilbakebetales innbetalt beløp. Reisen kan imidlertid ikke avbestilles av foran nevnte årsaker hvis begivenheten som påberopes som grunn for avbestillingen var eller burde vært kjent før bestilling.

Avbestilling mot gebyr
Avbestilling skal skje skriftlig. Manglende innbetaling av depositum gjelder ikke som avbestilling. Ved annen avbestilling eller uteblivelse gjelder følgende gebyrer:
• Inntil 105 dager før avreise: kr 750 pr. person.
• Fra 105 til 65 dager før avreise: Depositumsbeløpet
• Fra 64 til 36 dager før avreise: 50% av reisens pris
• Under 36 dager før avreisedato, eller ved manglende fremmøte på avreisedagen: Ingen refusjon

Det er heller ingen refusjon dersom man mangler de nødvendige papirer for å delta på hele reisen. I noen tilfeller kan reglene avvike fra dette som følge av betalingsforpliktelser og depositumskrav fra underleverandører. I så fall er dette oppgitt i den aktuelle turens program på nettsiden og i programfolderen.

Reise- og avbestillingsforsikringer
Alle reisende må ha reiseforsikring. Den reisende er selv ansvarlig for å tegne de forsikringer som er nødvendige. Escape Travel anbefaler alle å tegne en avbestillingsforsikring i tillegg til selve reiseforsikringen. Sjekk om din reiseforsikring inneholder dette. Dersom den ikke inkluderer avbestillingsforsikring, bør dette tegnes hos forsikringsselskapet i forbindelse med bestilling av reisen.

Pass og visum
Vær oppmerksom på at de fleste land utenfor Schengen krever at passet må være gyldig minst seks måneder etter hjemreisedato. Visumkrav til aktuelle reisemål er oppgitt på nettsiden og i program for den aktuelle turen. Vi forholder oss til visumregler for norske statsborgere. Hvis du ikke reiser med norsk pass, må du selv sjekke visumregler for ditt statsborgerskap til aktuelt reisemål. Det er den reisendes ansvar å sørge for at pass og eventuelt visum er gyldig ved avreise.

Forbehold
Det tas forbehold om prisendringer på grunn av forhold som ligger utenfor vår kontroll. Dette gjelder i første rekke valutaendringer og økning av skatter og avgifter. Escape Travel forbeholder seg retten til å fakturere tillegg som følge av eventuelle endringer. En eventuell tilleggsfaktura vil bli sendt senest 20 dager før avreisedato. Ved prisforhøyelse på mer enn ti prosent har kunden anledning til å heve avtalen.

Hvis ikke annet er oppgitt i programmet, er en gruppetur basert på minimum 20 betalende deltagere. Ved færre deltagere har Escape Travel anledning til å avlyse reisen, øke prisen eller tilby turen uten norsk reiseleder. Dette skal meddeles den reisende senest 35 dager før avreise. Øker prisen mer enn ti prosent, vil deltagerne få valget mellom en annen tur eller tilbakebetaling av innbetalt beløp.

Informasjon om flytider og -selskap er foreløpige inntil flybilletten er utstedt. Det tas forbehold om mulige trykkfeil i programmet eller på nettsiden. Vesentlige endringer som skjer etter bestilling skal meddeles den reisende skriftlig. Uforutsette hendelser som streik, stengte veier, vær- og seilingsforhold kan føre til programendringer på en gruppereise. Escape Travel forbeholder seg i slike tilfeller retten til å endre programmet i samarbeid med våre lokale samarbeidspartnere uten at erstatningsansvar oppstår.

Helse og førlighet
Alle deltagere må kunne håndtere sin egen bagasje og kunne reise uten assistanse. Spesielle behov på flyreisen og underveis på turen må det opplyses om ved påmelding.

Generelle vilkår
Escape Travel opptrer som formidler mellom kunden på den ene siden og flyselskap, agent og hoteller på den andre siden. Således kan ikke arrangøren holdes ansvarlig for forsinkelser/innstillinger eller utgifter ved uhell, skader eller tyveri. Ved uforutsette hendinger, eller «force majeure» kan det bli aktuelt å foreta programendringer som f.eks. omlegging av reiserute, bytte av transportmiddel, overnattingssted, o.l.
Det vises ellers til Pakkereiseloven av 22.12.1995, samt Alminnelige vilkår for Pakkereiser av 01.04.2007 og særskilt deres formuleringer om at «Opplysninger som er gitt i kataloger eller brosjyrer eller annet informasjonsmateriell som arrangøren har utarbeidet eller viser til, regnes som en del av avtalen» (Prl § 3-2) og «forøvrig omfatter avtalen også arrangørens eventuelle individuelle betingelser.» (AvfP, pkt. 2). Escape Travel tar forbehold om at opplysninger kan bli endret før avtale inngås.